Fyrtal (Four of a kind eller Quads)

Fyrtal består av fyra kort av samma valör, men av olika färg. Exempelvis fyra ess eller fyra treor. Färgerna saknar betydelse. Oddset är 1 på 4000.