Fyrtal (Four of a kind eller Quads)

Fyrtal består av fyra kort av samma valör, men av olika färg. Exempelvis fyra ess eller fyra treor. Färgerna saknar betydelse. Oddset är 1 på 4000.


Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLPROTO_FILE cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/db80/domains/pokerhander.se/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 391