Kända pokerhänder

Det finns två stycken speciella pokerhänder som det ligger varsin historia bakom. Dels är det Död mans hand som består av två par i svarta ess och åttor, samt ett valfritt femte kort. Denna pokerhand har sin historia i att Jack ”Crooked Nose” McCall sköt ihjäl Wild Bill Hickok efter att han fått just denna pokerhand den 2 augusti 1876. Dels är det Sopkvasten, som har fått sitt namn eftersom det är den sämsta hand man kan få i poker. En sopkvast kan exempelvis bestå av en tvåa, trea, fyra, femma och sjua av olika färger.

Det finns också andra pokerhänder som har mer eller mindre roliga och fyndiga smeknamn. Det kan vara roligt att lära sig dessa för att kunna hänga med i pokerjargongen.

A-A = American Airlines eller Pocket Rockets
A-J = Jack Ass
K-K = Cowboys
Q-Q = Ladies
Q-J = Maverick
J-J = Hooks
9-9 = Wayne Gretzky (Gretzky hade detta nummer på sin tröja)
A-K = Big slick
A-J = Black Jack
K-Q = Marriage
Q-7 = Computer hand (medelhanden i Texas Hold Em enligt datorberäkningar)
9-5 = Dolly Parton (en av hennes låtar heter ”Nine to five”)
8-4 = Orwell (efter författaren till boken 1984, George Orwell)
T-2 = Doyle Brunson (Brunson vann VM två gånger med denna hand)
7-2 = Beer hand
Färghand i hjärter eller ruter kallas för Pink
Färghand i spader eller klöver kallas för Blue
Stege från tio till ess kallas för Broadway
Stege från ess till fem kallas för Wheel
Triss i kungar har smeknamnet Three Wise Men
Triss i sjuor kallas Slot Machine
Tre sexor i olika valörer kallas för The Devil