Rankning av pokerhänder

Den rangordning av pokerhänder som används i dag existerar ända sedan 1890-talet. För att bli en bra pokerspelare är det därför en idé att lära sig de mest kända pokerhänderna och hur de rankas vid en visning. Det är vanligt att spelare i Sverige tror att hjärter eller spader utgör en bättre färg än någon av de andra färgerna, men detta är inte sant. Alla färger har samma värde.

Pokerhänderna rankas i nedanstående ordning, där pokerhanden med högst värde kommer först och pokerhanden med lägst värde kommer sist. Respektive pokerhand presenteras mer utförligt i separata artiklar.
Royal Straight FlushStraight flushFyrtalKåkFärgStegeTretalTvå parEtt parHögt kort

Vem har den bästa pokerhanden?

Vid visningen så vinner den spelare som har den bästa pokerhanden. Det är enkelt att avgöra om en spelare har fyrtal och den andra ett par. Men om två spelare har samma typ av hand, exempelvis två par, vem vinner då? Som tur är så finns det en rad regler som avgör vilken hand som är bäst. Om man jämför två färgstegar så vinner den hand som har högsta kortet i topp. Den högsta möjliga färgstegen är alltså den som har ess i topp, en så kallad royal flush. Vanliga stegar jämförs på samma sätt som färgstegar. Om man jämför två fyrtal så vinner den hand som har högst valör på fyrtalet. Likaså om flera kåkar jämförs så vinner den hand som har högst valör på trissen. På samma sätt jämför man vanliga trissar. Om det är två eller fler spelare som har färg är det den spelare som har det högsta kortet som vinner. Om flera spelare har samma högsta kort går man vidare till det näst högsta kortet, och så vidare. Om flera spelare har ett par eller två par jämför man först valören på spelarnas högsta par, därefter på det lägsta paret och därefter på sidokorten. Om två eller flera spelare har ”ingenting” så jämför man valören på det högsta kortet, därefter näst högsta och så vidare. Färgen har aldrig betydelse i poker.