Triss (Three of a kind)

En triss innebär tre kort av samma valör, exempelvis tre ess, tre tior eller tre sjuor. De två andra korten kallas sidokort och saknar betydelse. Odds för triss är 1 på 50.


Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLPROTO_FILE cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/db80/domains/pokerhander.se/public_html/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 391