Triss (Three of a kind)

En triss innebär tre kort av samma valör, exempelvis tre ess, tre tior eller tre sjuor. De två andra korten kallas sidokort och saknar betydelse. Odds för triss är 1 på 50.